Onderverdeling


- 12 jarigen 

Woensdag

Zaterdag

18 u - 19 u

9u30 - 10u30


+ 12 jarigen 

Maandag

Woensdag

Vrijdag

19 u - 20u30

19 u - 20u30

19 u - 20u30


Wedstrijd Team

Zaterdag

10u30 - 12u 

Niet ieder lid mag aanwezig zijn voor deze les, indien je geselecteerd bent voor het wedstrijd team mag je hier aanwezig zijn ! 

Twijfels vraag dit na op de trainingen aan de hoofd- en/of hulptrainers